Om oss

Jesu Hjärtas katolska kapell i Sörforsa tillhör S:t Pauli församling, Gävle
Församlingens hemsida http://www.sanktpaulus.se/

Katolska kyrkan i Sverige
http://www.katolskakyrkan.se

Kyrkoherde är sedan 1 oktober 2022 fader Joakim Breding
Tel 026-12 31 57

 

Kort historik om kapellet:

Då det manuella arbetet med att spinna lin ersattes med maskiner och linspinneriet i Sörforsa startade behövdes både maskiner och kunnig arbetskraft från Böhmen (nuvarande Österrike och Tjeckien), Irland m fl länder. De arbetare och förmän som kom tillhörde katolska kyrkan och saknade katolsk mässa.

1909 byggdes kapellet av tre snickare från Forsa. Som grund för byggnadsritningen hade man ett vykort av kejsarinnan Elisabeths alpkapell i Österrike. Kejsar Franz Josef av Österrike-Ungern och dåvarande påven (troligen Pius X) bidrog också till kapellbygget. I fotogalleriet finns ett foto från invigningen tillsammans med Biskop Bitter.

Familjen Kaulich skänkte senare en relik av det Heliga Korset, se Fotogalleriet, som förvaras i anslutning till kapellet och tas in i kapellet vid speciella tillfällen. Denna relik skänktes under förutsättning att den stannar vid Jesu Hjärtas kapell. Familjens katolska medlemmar underrättas för beslut om någon förändring mot förmodan skulle inträffa.

Om den gamla lägergården och nya planer

Mera bakgrund och läget idag

I Sörforsa, nära Hudiksvall, Hälsingland, Norrland,ligger en av de äldsta katolska kapellen i Sverige, Jesu Hjärtas katolska kapell, invigt 1909 av biskop A. Bitter. Kapellet har en mycket intressant historia och är en verklig pärla, ur religiös och kulturell synpunkt. När kapellet byggdes var det länge det nordligaste katolska kapellet i Sverige, efter reformationen.  

Cirka 1925 blev Sörforsa en egen församling som omfattade hela Norrland. Kyrkoherde Henrik Grauel var den siste kyrkoherden i denna jätteförsamling, som 1955 flyttade sitt centrum från Sörforsa till Sundsvall. Senare i mitten av 1960-talet grundades församlingar också i Luleå och Umeå. Norrlands dekanat utgör ungefär halva Sverige!

Från tiden runt 1930 och fram till cirka 2001 ordnades reträtter och kurser i Sörforsa, liksom de omtyckta sommarlägren och också "spaghettifesterna", som senare hälften av 1900-talet ordnades gemensamt för församlingarna i Sundsvall och Gävle. Sankt Josef-systrarna, kyrkoherde Henrik Grauel, Don Riccardo Bulloni, (från Schweiz och verksam i Sverige under 25 år!), Monsignore Göran Degen - alla arbetade de för att skapa en mötesplats här i Sörforsa.

Idag finns runt Sörforsa en liten men aktiv grupp katoliker, få äldre medlemmar, mer unga familjer, de flesta med ursprung i länder som Irak, Eritrea, Polen, etc, men också flera familjer med rötter i Sverige.
Till kapellet hörde till cirka 2001 en prästgård och en ganska stor lägergård/församlingsgård. Genom initiativ från bland andra Monsignore Göran Degen införskaffades ytterligare ett antal byggnader som tillhörde stiftelsen "Mariesluss“.

Dessutom fanns under nästan 10 år klostret för Missionaries of Charity, det vill säga Moder Teresas systrar, den kontemplativa grenen, som ägnar sig främst åt bön.
När den nya kyrkan i Gävle byggdes behövdes kapital. Man sålde då runt 2000 alla byggnader i Sörforsa och marken runt om, både dem som tillhört församlingen och de som tillhört Mariesluss. Bara kapellet och villan intill blev kvar.

I och med detta upphörde möjligheterna att kunna ordna de tidigare så populära programmen, reträtter, kurser, sommarläger. Detta var ett mycket hårt slag för församlingen i Sörforsa!

Nu vill vi bygga för framtiden

Vi i Sörforsa har på senare tid funderat på hur vi skulle kunna bygga en ny mötesplats, med möjlighet till övernattning, olika aktiviteter.  Behovet finns, inte bara i Sörforsa utan för hela församlingen (Sankt Pauli församling omfattar hela Gävleborg och norra Uppland!), för grannförsamlingarna, för hela dekanatet och även som tidigare grupper från andra delar av landet och till och med från andra länder!

Efter samtal med biskop Anders Kardinal Arborelius och med vår kyrkoherde, p. Edward Onimisi Pemida MSP, liksom med rådgivare från Stockholms katolska stift, har vi utvecklat följande plan:
Vi river den befintliga villan, som ju byggdes för en familj, och som inte fungerar som församlingshus. Istället bygger vi på samma grund en prästgård/församlingsgård med möjlighet för reträtter, möten, konferenser, undervisning och lägerverksamhet för barn, ungdom och vuxna, Detta saknas inte bara i vår församling utan i hela dekanatet! Vi bygger för framtiden!

Planen

I bottenvåningen finns lokaler för gemenskap och genom en köksavdelning även måltider, kyrkkaffe, liksom konferensutrustning för till exempel föreläsningar. Kapprum och handikapptoalett, m m.
Övervåningen har 10 små rum/celler med möjlighet för övernattning för upp till 20 personer, våningssängar, vid reträtter och liknande för 10 personer.
I en separat del av byggnaden och med egen ingång, dusch och toalett, finns en liten lägenhet som kan användas av besökande präster och andra.
En sådan mötesplats behövs om vi ska se framåt, kunna ordna något för barn och ungdom, utvecklas som församling!

Ett exempel: Systrarna (Missionaries of Charity) och vi ordnade ett sommarläger för barn och ungdom runt midsommar 2021. Det kunde bara ordnas som dagläger för dem som bor nära, eftersom inga övernattningsmöjligheter finns.

Om våra planer ska bli verklighet behöver vi hjälpas åt att samla in en del av vad detta kan kosta!

Vi har rådgivare från Stockholms Katolska Stift, samt kontakt med ett par organisationer i Tyskland och Schweiz, vilka stöttar kyrkan i Norden.
Vi hoppas på bidrag därifrån, MEN vi vill också samla in bidrag från alla som känner att de vill vara med och bygga i detta projekt för framtiden!
Många har en relation till Sörforsa, inte bara vi runt orten, utan många som själva var med på sommarläger, som hört om det från sina föräldrar, som varit här på besök och som känner samhörighet med oss och Jesu Hjärtas kapell!  Vi tror att vi kan få in ganska mycket bara genom frivilliga gåvor!

Ge ett bidrag nu!

Den idella föreningen, Jesu Hjärtas kapells Vänner, har ett bankgiro 554-7401
och ett Swishkonto 123 415 06 11  för BidragBygg-kontot
och ett Swishkonto   för övrig verksamhet, t ex Caritas
Vi kommer att redovisa här hur insamlingen går.
Kontakta oss gärna om du har frågor! [email protected]
Läget på BidragBygg-kontot:
2021-09-17 Cirka 2.800 kr
2022-10-26 Cirka 21.086 kr

Se även Mässtid! MÄSSTIDER

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)